ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಚುನಾವಣೆ ಕರಡು ಅರ್ಹ/ಅನರ್ಹ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿ     

ಕೋಮುಲ್‌ಗೆ ಸ್ವಾಗತ

ಕೋಲಾರ-ಚಿಕ್ಕಬಲ್ಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಒಕ್ಕೂಟ ಲಿಮಿಟೆಡ್, (ಕೋಮುಲ್) ಕರ್ನಾಟಕದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಹಾಲಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡುವ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯವಾಗಿರುವ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ.

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕೋಲಾರ್ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಲ್ಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ 11 ಆದಾಯ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ 2919 ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಡೈರಿ ಮತ್ತು 3 ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಐಎಸ್ಒ – ISO-22000. ಗೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ.