ಒಕ್ಕೂಟದ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತ Cut Off Marks ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನ ಪತ್ರ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಒಕ್ಕೂಟದ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು ದಿನಾಂಕ: 05/11/2023 ರ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ (Final Marks) ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಒಕ್ಕೂಟದ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯ ದಿನಾಂಕ:05-11-2023 ರ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ Final Key answers ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ವಿವಿಧ ವೃಂದದ 273 ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ     

ಕೊಮುಲ್‌ಗೆ ಸ್ವಾಗತ

ಕೋಲಾರ-ಚಿಕ್ಕಬಲ್ಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಒಕ್ಕೂಟ ಲಿಮಿಟೆಡ್, (ಕೊಮುಲ್) ಕರ್ನಾಟಕದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಹಾಲಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡುವ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯವಾಗಿರುವ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ.

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕೋಲಾರ್ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಲ್ಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ 11 ಆದಾಯ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ 2919 ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಡೈರಿ ಮತ್ತು 3 ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಐಎಸ್ಒ – ISO-22000. ಗೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ.