ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಕೋಲಾರ-ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿಯಮಿತ,
ಕೋಲಾರ ಡೇರಿ,
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ,
ಹುತ್ತೂರು   ಅಂಚೆ,
ಕೋಲಾರ – 563 102, ಕರ್ನಾಟಕ.
ಫೋನ್: 08152-282300
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್:08152-282303
ಇ-ಮೈಲ್: komulmd@yahoo.co.in & komulmd@gmail.com

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :

ಕೋಲಾರ ಡೈರಿ

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: 08152-282302, +91-7760984377
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್):  + 91-7760964551
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಪಿ & ಐ):  + 91- 7760984354
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ನಿರ್ವಹಣೆ) :  08152-282304, +91-7760964513
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಖರೀದಿ) :  08152-282331, +91-7760964550
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಇಂಜಿ) :  08152-282338, + 91-7760964584
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ವಿತ್ತ) :  08152-282318, + 91- 7760964595
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಎಂ.ಐ.ಎಸ್) :  08152-282312, 08152-282330
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಡೈರಿ) :  08152-282309, + 91- 7760964577
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (QC) :  + 91-7760978866
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (UHT Prod) : +91-7760978867
ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (UHT MKTG):+91-7760984363
FGS Officer : + 91-7760984372,
ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ (ಕಚೇರಿ) HOSKOTE: +91-7760984356, +91-7760984381, +91 7760964560
ಗ್ರಾಹಕರ ನೆರವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ : +91-7760964557
ಗುಡ್ಲೈಫ್ ಹಾಲಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ನೆರವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ – +91-7760964554

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಡೈರಿ

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಪಿ & ಐ) : +91-9513888257
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಡೈರಿ) : +91-7760964591
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (QC) : +91-9448880690

ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

(ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ)

ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಿನ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ

Name :
Address :
Phone Number :
E-mail :
Comments :