ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಕೋಲಾರ-ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿಯಮಿತ,
ಕೋಲಾರ ಡೇರಿ,
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ,
ಹುತ್ತೂರು   ಅಂಚೆ,
ಕೋಲಾರ – 563 102, ಕರ್ನಾಟಕ.
ಫೋನ್08152-210021 / 210510
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್08152-210480
ಇ-ಮೈಲ್:  komulmd@yahoo.co.in  Read More…

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: 7760984377, 08152-282302
ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ): +91-7760964561
ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್): +91-7760964555
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಪಿ & ಐ) ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ :+91- 7760964565
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಪಿ & ಐ) ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ :+91- 7760964519
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಫಿನ್): 08152-282318, +91- 7760964564
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಡೈರಿ) : 08152-282309, +91- 776096423
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ನಿರ್ವಹಣೆ) : 08152-282304, +91-7760964513
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಖರೀದಿ): 08152-282331, +91-7760964550
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಎಂಐಎಸ್): 08152-282330, +91- 7760964591
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಎಂ.ಕೆ.ಟಿ) ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: +91- 7760964551
ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ (ಕಚೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು: 080-25612422,
ಗ್ರಾಹಕರ ನೆರವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ : 1800-425-2210, 1800-425-2350 +91- 7760964551
ಗುಡ್‌ಲೈಫ್ ಹಾಲಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ನೆರವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ – +91-7760984365

ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

(ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ)

ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಿನ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ

Name :
Address :
Phone Number :
E-mail :
Comments :