ಕ್ರೇಜಿ ಕೋನ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಟರ್ ಸ್ಕಾಚ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್

60ಮಿ.ಲೀ. ಹಾಗೂ 120ಮಿ.ಲೀ. ಪ್ಯಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ.

<< return to products